Kajian Online Pekanan
Pekan ke-1: Seri Aqidah Nama & Sifat Allah
Tahun ke-VIII/Februari/2024
Program “Go Islamic”
FIKES UNIMMA

Al Mu’min

Al Mu’min memilki dua makna yaitu Maha Membenarkan dan Maha Memberikan Keamanan (Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim). Dalil tentang nama dan sifat tersebut ada di QS. Al Hasyr ayat 23.

Maksud Maha Membenarkan adalah Allah membenarkan kejujuran keimanan & hati seorang Mukmin ketika berkata jujur atau beramal shalih. Dengan pembenaran Allah tersebut, seorang Mukmin akan mendapatkan pahala (Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim).

Sementara itu, makna Maha Memberikan Keamanan adalah Allah memberikan keamanan kepada setiap Mukmin yang memohon (doa) dengan serius. Keamanan tersebut meliputi keamanan duniawi yakni dijauhkan bahaya, bencana, musibah, dan sebagainya. Dan juga dapat meliputi keamanan ukhrawi (akhirat) yakni dibebaskan dari siksa neraka
(Shifatullah Al Waridah fil Kitab was Sunnah karya Alawi bin Abdul Qadir As Saqqaf).

Oleh karena itu, dengan memahami nama Allah ini, diharapkan semakin menyemangati seorang Mukmin dalam beramal shalih dan juga berdoa agar Allah senantiasa memberikan keamanan dalam setiap kehidupan, dunia dan akhirat.

Semoga bermanfaat.